Privacy policy

Informativní text dle článku 13 italského zákonného dekretu číslo: 196 ze 30. června 2003 (dále také jen “Kodex ochrany osobních údajů” a nebo jen “kodex”)

Vlastník zpracování

Při a po návštěvě těchto internetových stránek mohou být získaná data zpracována pro identifikaci osob. “Vlastník” zpracování je firma Calzaturificio Armond – se sídlem: Via Nome di Maria 31010 Maser (TV) Itálie.

Místo zpracování dat

Zpracování dat je spojeno s internetovými službami výše uvedené společnosti, s jejím sídlem a budou spravována pouze k tomu pověřeným personálem. Výjimku mohou tvořit pouze okamžiky celkové údržby systému, ke kterému jsou využívány třetí strany.

Data, která se vztahují ke konkrétním osobám, a která byla těmito uživateli sdělena “Vlastníkovi”, budou použita pouze pro účely komunikace ohledně prováděného servisu a služeb. Třetím osobám budou sdělena pouze v případech, kdy je to nevyhnutné.

Druhy zpracovávaných dat

Navigační data

IT systémy a k provozu těchto internetových stránek preferované operační a softwarové procedury zpracovávají při svém běžném provozu některá data osobní povahy. Jejich přenost je implicitně používán pouze v komunikačních protokolech. V těchto případech se jedná o informace, které nejsou shromažďovány za účelem udržení kontaktu s identifikovaným zájemcem. Nichméně by z jejich povahy mohlo, díky jejich zpracování a spojení s dalšími daty, která byla předána třetím osobám, dojít k identifikaci konkrétního uživatele.

Tato data jsou zpracovávána výhradně pro anonymní statistické pozorování vztahující se k používání těchto stránek a dohledu nad provozem na těchto stránkách.

Data dobrovolně sdělená uživateli

Na základě zcela dobrovolně zaslaných údajů ať už prostřednictvím dotazníkového formuláře, nebo zasláním e-mailové zprávy na uvedené e-mailové adresy. Budou uživatelem sdělená data osobní povahy zpracována pouze za účelem možnosti reagovat na obsah zprávy uživatele.

Cookies

Cookies je malé množství dat, která jsou uložená v RAM nebo na pevném disku počítače uživatele. Při každé další návštěvě tohoto serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Naše internetová stránka používá cookies k rozeznání jednotlivých uživatelů a zaznamenání jejich návštěvy, aby jejich příští návštěva stránky proběhla rychleji a adresněji. Naše cookies v žádném případě neumožňují získat jakákoliv jiná data z počítače uživatele.

Dobrovolně sdělovaná data

Mimo výše uvedené nemusí uživatel uvádět žádné osobní údaje. Může však taková data sdělit dobrovolně a sice v různých oblastech internetové stránky, kde je k tomu vyzván.

Pokud by to nenásledovalo, nemusel by být dotaz či úloha provedena.

Procedura zpracování dat

Osobní údaje , které jsou zpracovávány po určitý čas plně automaticky, jsou potřebné ke sledování cílů, pro které byly shromážděny.

K zamezení nedovoleného přístupu, ztráty dat nebo jejich neoprávněnému užití jsou dodržována specifická bezpečnostní opatření.

Práva dotčených osob

Dle článku 7 italského StGB mají osoby, kterých se data osobní povahy týkají, v jakýkoliv okamžik právo, obdržet potvrzení, zda jsou data k dispozici či nikoliv. Dále mají právo na informace ohledně jejich původu a obsahu. Rovněž mají právo prověřit jejich správnost, případně je doplnit či aktualizovat. Dále mají právo požádat o jejich nápravu, smazání, nebo proměnu v anonymní formu. U dat, která nejsou spravována pravidelně, mohou požádat o jejich blokování nebo dokonce v legitimních případech jejich zpracování odepřít. Výše uvedené dotazy či požadavky musí být směřovány na vlastníka zpracování.